Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: Còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức

07/12/2022 01:7
(Dân trí) - Hà Nội nhận định mức độ cạnh tranh của việc thi tuyển chức danh lãnh đạo chưa cao do còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức trong đăng ký dự tuyển; một số vị trí, số hồ sơ đăng ký dự tuyển thấp...

 

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 10 về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2023.

Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: Còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức

Đề cập đến quá trình triển khai đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành..., UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2022 đã tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

"Đây là một trong những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cải cách công vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý" - tờ trình nêu rõ.

Về kết quả thi tuyển 78 chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, Hà Nội cho biết có tổng cộng 182 ứng viên dự thi. Trong đó, có 50 chức danh đã hoàn thành thi tuyển; 7 chức danh đang thi; 21 chức danh chưa thi.

Thành phố nhận định, qua nắm bắt thực tế triển khai tại các đơn vị thì việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã tạo nhiều cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức phát triển, nâng cao tính cạnh tranh trong việc lựa chọn người có tài, đức vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt, việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý thông qua hình thức tổ chức thi tuyển bước đầu đã tạo chuyển biến lớn về nhận thức trong công tác cán bộ; hình thành môi trường thi tuyển lãnh đạo theo nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Điều này góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, thành phố cho biết quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đăng ký dự tuyển; việc thí điểm thi tuyển chưa thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia nên có một số vị trí, số hồ sơ đăng ký dự tuyển thấp khiến mức độ cạnh tranh chưa cao.

Bên cạnh đó, việc chưa có quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo mà phải vận dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành theo Thông tư số 06 ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ nên quá trình tổ chức, thực hiện nhiều khi còn lúng túng, bất cập.

Ngoài ra, việc tổ chức thi viết (vòng 1) cũng khiến phần lớn cơ quan, đơn vị rất e ngại vì triển khai phức tạp, tốn kém kinh phí, thậm chí có nơi, có chỗ cho là hình thức…

Về kế hoạch biên chế năm 2023, trong tờ trình, kế hoạch biên chế cơ quan hành chính và biên chế công chức phường là 10.545 biên chế (giảm 15 biên chế so với năm 2022), trong đó biên chế cán bộ, công chức hành chính khối sở, ban, hành là 3.314 người…

Theo Nguồn dantri.com.vn

Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: Còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức - Xã Hội