"me-thuy-tien" (Có 1 kết quả)

Mẹ Thủy Tiên nhắn nhủ đầy xúc động đến con gái, tiết lộ làm một việc ý nghĩa cho con

Năm nay bà hướng đến từ thiện muốn làm phước hồi hướng cho con gái luôn bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe hơn.