"u23-viet-nam" (Có 1 kết quả)

Công Phượng, Tiến Dũng, Đức Chinh đồng loạt xuống tóc đẹp trai đến thế này đây

Ơn giời, cuối cùng Công Phượng cũng chịu cắt phang mái tóc "tổ quạ" lòa xòa để "tuốt" lại vẻ đẹp trai rồi!