"the-khong-guc-nga" (Có 1 kết quả)

Bằng chứng Bình Minh nói dối khi phủ nhận yêu Trương Quỳnh Anh?

Sau khi đưa ra lời giải thích cho những bức hình thân thiết với Trương Quỳnh Anh, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra chứng cứ chứng tỏ Bình Minh đã nói dối.