"tham-que-ngoai" (Có 1 kết quả)

Lấy vợ 25 năm nhưng bố tôi chưa từng về thăm nhà ngoại

Nói đúng ra thì lần duy nhất bố về quê ngoại chính là ngày rước dâu. Sau đó thì… không có lần sau nào nữa.