"tet-2019" (Có 1 kết quả)

Cùng người Mông xuống phố đón tết 2019

“Tết Mông xuống phố 2019” đã tái hiện các hoạt động Tết của người Mông và tạo cơ hội cho những người trẻ tìm hiểu về văn hóa dân tộc.