"ho-tro-nguoi-ngheo" (Có 1 kết quả)

Người nghèo đạp xe đi nhận rau miễn phí, cơm 0 đồng

Lâm vào cảnh túng thiếu do dịch bệnh, người lao động nghèo vui mừng khi có các điểm phát cơm, rau miễn phí giúp họ cầm cự qua ngày.